Varför är sociala medier viktigt för mitt företag?

Vi börjar med lite konkreta fakta.

I rapporten “Svenskarna och internet 2017” som Internetstiftelsen i Sverige (IIS) har tagit fram kan vi se en stor ökning i Svenskarnas användande av internet och sociala medier. IIS är en oberoende och allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige.

Idag har 93% av alla hushåll en dator hemma, det finns minst 1 smartphone i 85% av de svenska hushållen och i 2 av 3 hushåll finns det också en surfplatta. Upp till pensionsåldern använder så gott som alla idag internet, hela 99%.
Vi kan alltså konstatera att internet is the place to be!

Facebook

Om vi går vidare på sociala medier så är Facebook fortsatt den största plattformen 74% av alla internetanvändare använder Facebook någon gång och 53 % gör det dagligen. Dock är det absolut vanligaste användandet kopplat till messenger, vilket hela 80% av alla facebookanvändarna gör.

Instagram

Den största ökningen hittar vi på instagram, med hela 20%!
Varannan svensk internetanvändare använder nu Instagram (53%) och nästan en tredjedel (31%) använder Instagram varje dag. Detta gör Instagram till den näst största sociala plattformen.

So, what’s in it for me?

Till att börja med så säger Cia Bohlin, ansvarig chef för statistikområdet på Internetstiftelsen IIS:
“Vet du inte hur digitala tjänster fungerar är det svårt att vara helt delaktig i samhället”.

Vi på .tosocial säger: “att med så många siffror som stirrar oss i ansiktet kan vi inte neka att kunderna finns bevisligen i de sociala kanalerna.”  Nu är det “bara” att börja kommunicera med dem! Vet du inte vart du ska börja, känns det som en enda stor djungel?

Det är lugnt, vi finns här till er hjälp!

NÅRA AV VÅRA KUNDER


Följ oss på

tosocial Scandinavia AB
Östra tullgatan 5, Malmö