CASE: RS Padel

Nytt fräscht content för social media

Case beskrivning

Vi fick i uppdrag av RS Padel att ta fram nya härliga bilder. Viktigt för kunden var att bilderna passade deras profil och attraherade deras målkund.

Bilderna skulle gå att använda i så väl social media som hemsida och andra reklam aktiviteter. 

Urval av det material vi levererade

tosocial Scandinavia AB
Östra Tullgatan 5
211 28 Malmö

© 2023 tosocial. All rights reserved.