Content what?

Definitionen
Kort och gott kan man säga att Content Marketing, eller Innehållsmarknadsföring på svenska, innebär skapandet och tillhandahållandet av ett kontinuerligt innehåll som är direkt kopplat till avsändaren och för mottagaren. Ett relevant, värdefullt och fortlöpande innehåll för målgruppen, som tillhandahålls på/i avsändarens plattform/kanal.

Målgruppen är väldefinierad och syftet är att vinna deras förtroende så att de känner att avsändarens kommunikation är värd att ta del av, även om budskapet i vissa fall kan vara reklam eller säljinriktat.

Helt enkelt en slags optimering av ett budskap för en tänkt målgrupp/mottagare.

 

Myter

Myt 1: “Innehållet måste alltid ha en “korrekt svenska” och språket får aldrig vara i talspråk eller slang.”

Sanning: Det är mottagaren eller målgruppen som styr hur just ni måste optimera erat budskap. En viss målgrupp kan tycka att ett korrekt språk känns “mossigt” och opersonligt. Det gäller alltså att skapa en igenkänningsfaktor för mottagaren.

Myt 2: “Kontinuitet, att hela tiden synas i sina kanaler, är det viktigaste med Content Marketing”

Sanning: Det är absolut viktigt med kontinuitet för att nå ut och fram till sin målgrupp. Men för att skapa slagkraft i sin kommunikation och nå fram i det enorma brus av kommunikation som vi människor exponeras för dagligen, är det också viktigt med ett optimerat innehåll. Lägg inte bara ut något för att “ni måste”, utan som vi tidigare har tagit upp i bloggen är det viktigt att först göra hemläxan. Det vill säga “Varför, vad, vart och till vem?”. Se även till att det finns en relevans och koppling till ditt företag.

Myt 3: “Ett seriöst företag kan inte ha ett instagram-konto.”

Sanning: Det är nog den största myten vi kommer ta upp idag! Vi menar på att med stöd av de prognoser och undersökningar som gjorts på sociala medier och hur användandet av dessa ser ut, så pekar allt på att sociala medier är nutidens hemsida!

Om kompisgänget ska ut och äta räcker det inte att restaurangen har god mat, det är så mycket fler faktorer som spelar in än själva kärnprodukten. Hur är inredningen? Känns det inbjudande? Hur är atmosfären osv? Vi bestämmer oss inte förens vi fått bildbevis!

Det samma går att applicera på t.ex en advokatbyrå. Om jag behöver anlita en advokat, så vill jag inte ta första bästa byrå. Jag vill få en känsla för vilka som gömmer sig bakom fasaden. Vilka är människorna där, inger de ett förtroende? Eller känns de som mossiga stereotyper som bara vill åt mina pengar?

Ofta kan alltså syftet vara att ge mottagaren en känsla för vilka ni är och inte bara tjänsten ni tillhandahåller.

Slutsats

Slutligen kan vi alltså konstatera att innehållsmarknadsföring är här för att stanna och det har aldrig varit så viktigt som idag med innehållsoptimering!
Syns du inte så finns du inte och om du pratar fel språk i ett tomt rum så kommer ingen att varken höra eller förstå dig!

NÅRA AV VÅRA KUNDER


Följ oss på

tosocial Scandinavia AB
Östra tullgatan 5, Malmö