BRAND COMMUNICATION

 

BRAND COMMUNICATION FROM AN
OUTER PERSPECTIVE. SIGN BY SARA

Syfte  

Vi skapar oss ett helhetsperspektiv där vi lyfter upp varumärkets värderingar, syfte och mål.  Syftet med workshopen är att skapa substans och relevans i kommunikationen och koordinera varumärket in i verkliga livet.

Mål

Målet är att ni skall få insikter om varumärkets syfte och mål som ni sedan skall kunna sätta i enlighet med värderingar för att skapa effektiv och hållbar kommunikation.  Resultatet av workshopen landar i en handlingsplan som kan appliceras på er hemsida, era sociala medier – all typ av digital kommunikation. Planen kan även användas som stöd i all kommunikation och finnas på alla avdelningar.

Vad händer under workshopen?

Vi vet vad vi vill ha sagt, men ofta sägs det på ett sätt som motverkar syftet med varumärket. Tillsammans gör vi er kommunikation till ett kraftfullt verktyg. Workshopen börjar alltid med att öppna upp och lyfta varumärkets värderingar, syfte och budskap. Därefter skräddarsys frågeställningar och övningar utefter företagets mål och behov.  Vi agerar oberoende och förändrar inte värderingar, strategier eller budskap. Vi lyfter upp dem till det verkliga livet.

Aktivitet:

Workshopen består av aktiva frågeställningar där vi på ett kreativ sätt tar fram svaren.

 

Och det viktigaste av allt.

Hur går workshopen till?

Deltagare:

Företaget väljer själv vilka som skall deltaga. Vi rekommenderar att  man är mellan 8-16 personer med olika roller i organisationen så var och en kan bidra med sin pusselbit.

Så här kan en workshops dag se ut:

Förslag på teman. ( Skräddarsys efter företagets mål )

  • Att hitta samma röda tråd i alla olika kanaler
  • Något som inte känns helt rätt? – Att förändra ert budskap.
  • Att arbeta med influencers – hur och varför?
  • En vinnande organisation. Ett möte mellan medarbetaren och varumärket.
  • Content Coordination – Var skall vi vara, och varför?
  • Kommunikation – Vad, Hur, Varför?

Vad kostar det?

Pris: 40 250 kr ex moms

Workshopen pågår ca 4,5 timme (halvdag) där rekommenderat antal deltagare är 8-16 personer gärna från olika delar av organisationen.

Vem håller i workshopen?

Jag heter Sara Holmgren. Jag är en av Sveriges bästa långdistanslöpare och för det mesta i ständig rörelse runt om i världen. Jag löpte min första mil när jag var 12 år och sedan dess har det blivit energifyllda löprundor i Sverige, runt om i världen, i skog och på mark. Mina stora passioner är löpning, kommunikation och mat. De faktorer som gjort mig till den löpare och person jag är idag är saker som alla kan ha nytta av – på jobbet och privat. Strategierna jag använder mig av i mitt idrottande är lätta att applicera inom alla områden. Tillsammans med .tosocial är jag glad att jag får möjligheten att leda er till att skapa hållbar grund och att leva som man lär – oavsett om det gäller en organisation, ett varumärke i sin kommunikation eller privat. Efter  att ha arbetat i roller som har omfattat både personal och marknadsföring lyfter jag frågor som förändrar och utvecklar innehåll på så sätt att varumärket når sin potential och kan växa organiskt.

Nu är vi nyfikna på er! Vart är ni på väg, hur och varför?

Gå workshopen redan idag!

tosocial Scandinavia AB
Östra Tullgatan 5
211 28 Malmö

© 2023 tosocial. All rights reserved.