CASE: ACQUA LIMONE

Storybaserade reklamfilmer för Social Media

Case beskrivning

Vi fick i uppdrag av Acqua Limone  att producerar tre reklamfilmer som är uppbyggd på tre olika stories som passar deras brand och som förmedla de olika känslorna som Acqua Limone vill ge deras intressenter.

Stories

  • Vacay Life  –  Ska förmedla en känsla avsemester, strandhäng och good feeling.

  • Active Life –  Ska förmedla en känslan av ett aktivt och fysiskt liv.

  • City Life – Ska förmedla enkänsla av stadslive med puls, tempo och ett aktivt liv i en stad. 

Team

Henrik Anger

Creative Director

Resultatet av konceptfilmerna

© 2020 tosocial. All rights reserved.